Jak szybko konwertować avchd do mp4

Mój aparat nagrywa filmy w formacie avchd, używa do tego kodeka x264 oraz aac do dźwięku. Używając ffmpeg jesteśmy w stanie skonwertować taki plik szybko i bezstratnie do formatu mp4.

Aby to zrobić należy zainstalować ffmpeg i wydać następujące polecenie

ffmpeg -i input-file.MTS -vcodec copy -acodec libmp3lame -f mp4 output.mp4

po kolej co się tutaj dzieje:
-i input-file.MTS plik wejściowy
-vcodec copy kodek wideo do konwersji, w naszym wypadku nie konwertujemy a kopiujemy
-acodec libmp3lame  kodek audio do konwersji, w naszym wypadku mp3
-f mp4 typ pliku wyjściowego
output.mp4 plik wyjściowy

Wojciech Woźniak

Wojciech Woźniak