Instalacja Minikube na Linuxie

Jako system hosta użyejmy dystrybucji Linux Mint 19.

Pierwszy krok jaki musimy wykonać to sprawdzenie czy sprzętowe wsparcie wirtualizacji jest włączone na naszym komputerze. W tym celu należy wykonać polecenie:

egrep --color 'vmx|svm' /proc/cpuinfo

jeśli wynik nie będzie pusty to możemy przejść dalej.

Następnym krokiem będzie instalacja narzędzia do wirtualizacji. Do wyboru mamy dwa(VirtualBox i KVM). Z racji lepszej wydajności zainstalujemy KVM.

`sudo apt install -y -o 'apt::install-recommends=true' qemu-kvm libvirt0 libvirt-bin virt-manager libguestfs-tools

Oraz sterownik:

curl -LO https://storage.googleapis.com/minikube/releases/latest/docker-machine-driver-kvm2 \   && sudo install docker-machine-driver-kvm2 /usr/local/bin/

następnie musimy dodać naszego użytkownika do grupy:

$ sudo gpasswd libvirt -a <username>
$ sudo reboot

kolejny krok to instalacja narzędzia kubectl, pełna instrukcja znajduje się tutaj: https://kubernetes.io/docs/tasks/tools/install-kubectl/

następnie zainstalujemy minikube'a:

curl -Lo minikube https://storage.googleapis.com/minikube/releases/latest/minikube-linux-amd64 \
  && chmod +x minikube
sudo cp minikube /usr/local/bin && rm minikube

Teraz już wystarczy go uruchomić:

minikube start --vm-driver=kvm2

Wojciech Woźniak

Wojciech Woźniak